Zavisno ponašanje je drugačiji način da se kaže „nisam dovoljno dobar”. Kada smo uhvaćeni u taj tip ponašanja, pokušavamo da pobegnemo od sebe. Ne možemo da uhvatimo vezu sa našim osećanjima. Nešto što verujemo, govorimo, radimo je suviše bolno da bi se suočili sa tim, pa zato suviše jedemo, suviše pijemo, ispoljavamo i nasilno seksualno ponašanje, uzimamo pilulu, trošimo novac koji nemamo i stvaramo pogubne ljubavne veze. Postoje programi od 12 faza koji prekidaju većinu ovih zavisnosti i oni dobro uspevaju kod stotina ljudi. U ovoj glavi ne možemo da prenesemo ono što su ti programi učinili za ljude sa zavisnim ponašanjem. Verujem da mi prvo moramo da shvatimo da u nama postoji potreba za nametnutim ponašanjem. Ta potreba mora da bude napuštena pre nego što ponašanje počne da se menja. Kada radite na svom zavisnom ponašanju, ono što je izuzetno značajno su ljubav prema sebi i odobravanje sebe, vera u životni proces i osećanje sigurnosti zbog poznavanja moći sopstvenog uma. Moja iskustva sa zavisnim osobama su mi pokazala da većina njih gaji duboku mržnju prema sebi. Oni uopšte ne praštaju sebi. Kažnjavaju sebe iz dana u dan. Zašto? Zato što su nekada kao deca usvojili ideju da nisu dovoljno dobri. Bili su loši i trebalo je da budu kažnjeni. Iskustva ranog detinjstva koja obuhvataju fizičko, emotivno ili seksualno zlostavljanje doprinose toj mržnji prema sebi. Otvorenost, oproštaj, ljubav prema sebi i volja da se živi u istini mogu da pomognu da te stare rane zacele i da zavisnu osobu spasu takvog ponašanja. Takođe sam utvrdila da je zavisna osoba i uplašena. Postoji veliki strah od napuštanja toga i verovanja u životni proces. Sve dok verujemo da je svet nesigurno mesto sa ljudima i situacijama koje čekaju da nas „zgrabe” – dotle će to verovanje biti naša stvarnost.

LOVE YOURSELF, HEAL YOUR LIFE   Louise L.Hay

Zavisno ponašanje

Leave a Reply

Your email address will not be published.

%d bloggers like this: