„Najuzvišeniji instrument od svih, u stvari najveći dar od svih, jeste ljudsko telo i ljudska inteligencija, koja njime upravlja. Ljudsko telo mora da je najsavršenija kreacija prirode. Nema mu premca u moći, sposobnosti i prilagodljivosti. Inteligencija svojstvena našem telu je toliko velika da je stvarno neverovatna. Ljudsko srce udari oko stotinu hiljada puta u toku 24 časa. Razmislite o činjenici da je srce i njegov pumpni sistem, čiju su kopiju naučenjaci pokušavali bezuspešno konstruisati, upumpa 5,7 litara krvi u krvne sudove koji su dugački preko hiljadu i petstotina četrdeset četri kilometra. To dnevno iznosi dvadeset tri hiljade osam stotina pedeset pet litara. To je gotovo četri stotine miliona i dve stotine sedamdeset pet litara za samo 50 godina.

Pet litara i sedam decilitara krvi sastoji se od preko dvadeset i četri milijarde ćelija koje naprave tri do pet hiljada putovanja kroz celo telo svaki dan! Svake sekunde se proizvede sedam miliona novih krvnih ćelija! Ovaj pumpni sistem ima sposobnost da decenijama radi non stop ne preskačući nijedan udarac. A to je samo sistem cirkulacije krvi! Pomislite na toplotu koju ova mašina mora da stvori za vršenje ovih funkcija, a opet predočite sebi da ona održava i konstantnu temperaturu od 37 stepeni Celzijusa. Najveći organ tela, koža, sastoji se od četri miliona pora koje neprekidno rade kao rashladni sistem za ovu mašinu. Probavni i metabolički sistem imaju naročitu sposobnost da hranu koju jedemo pretvara u zdravu krv, kost i ćelijskustrukturu. Uvek se održava savršena ravnoteža i kada bi se samo malčice narušio ovaj sistem, ravnoteža bi se poremetila. Pluća snabdevaju krv kiseonikom koji je potreban. Složeni skeletni sistem daje potporni okvir koji omogućava telu da stoji uspravno i da hoda. Skeletni sistem radi u skladu sa zadivljujućim mišićnim sistemom koji omogućava kretanje.

Ova mašina može začuđujuće da se obnavlja. Moć i mudrost potrebnu da pretvore oplođeno jajašce u potpuno odraslog čoveka ili ženu prevazilazi našu moć shvatanja. Samih pet čula mogu zaprepastiti intelekt. Popis aktivnosti koje telo redovito obavlja mogao bi ispuniti knjigu, a ono, što upravlja ovom najvećom perfekcijom jeste mozak koji nadgleda sve ove čudesne aktivnosti i pazi da se sve radi sa takvom preciznošću da rad majstora časovničara izgleda nevešto. Mozak ima više od dvadeset i pet milijardi ćelija koje su od svih poznatih ćelija na najvišem stupnju razvoja. Posmatrajući pojedinačno ćelije bićete još više impresionirani. Jedna jedina ćelija se ne može videti bez mikroskopa, međutim, ono što se dešava u ćeliji zapanjujuće je. Kaže se da mudrost ćelija prevazilazi sve akumulirano znanje ljudske rase, do današnjeg dana. Čak je i najmanja ćelija u vašem telu bilion puta veća od njenog najmanjeg dela! Ćelija je mesto gde se zbiva više hemijskih reakcija nego u svim hemijskim fabrikama na svetu zajedno. U ćeliji ima na hiljade sastojaka: hromozomi, geni DNA, organele, mitohondije, enzimi, hormoni, aminokiseline i hiljade različitih hemikalija i spojeva, previše da bi ih sve bilo moguće spomenuti. Niko na ovoj zemlji ne može objasniti što to čini da ćelija radi. Sve to hiljade njenih različitih funkcija mogu se kategorisati, ali sila koja stoji iza tih funkcija prevazilazi našu moć shvatanja. Drugim rečima, unutrašnja inteligencija tela je beskonačno prefinjenija od naših mislećih umova. A samo kada pomislimo da ima preko sedamdeset i pet triliona (75.000.000.000.000) tih začuđujućih ćelija koje rade savršeno tačno nekih šezdeset, sedamdeset, osamdeset godina ili više!

Unutrar svake ćelije je nukleus koji sadrži hromozome što sadrže gene. A unutar gena je životna materija: DNK. DNK određuje kakve će vam boje biti oči, ili kakav će miris imati cvet ili kakvim će se bojama prelivati ptičje perje. Kad biste uzeli sav DNK iz svih gena sedamdeset i pet triliona ćelija on bi stao u kutiju veličine kocke leda. Međutim, ako bismo ovaj DNK razbili i spojili, lanac bi se protegao od zemlje do sunca i natrag više od četri stotine puta! To je gotovo stodvadest milijardi kilometara. Poslužićemo se analogijom da vam pomognemo da shvatite veličinu brojeva o kojima govorimo i kakva je saradnja titanskih razmera potrebna da bi se povezali. Zamislite da ima nekih četri milijarde stanovnika na zemlji. Sad, shvatam da je teško zamisliti čak i nekoliko miliona tih stanovnika da se udruže i skladno sarađuju u svim stvarima. Ako to izgleda tako teško, tada zamislite da sve četri milijarde pojedinaca na zemlji skladno rade. Bez obzira koliko vam se to čini nemoguće to nije ništa u poređenju sa unutrašnjim radnjama tela! Zamislite osamnaest hiljada zemalja od kojih svaka sa četri milijarde stanovnika i svaki do poslednjeg radi skladno sa ostalima. Svi imaju isto političko, religijsko i intelektualno uverenje, i svi rade za iste ciljeve. Ha! Pa ima više izgleda da se mesec napravi od mladog sira. Ali to je upravo ono što bilioni ćelija rade svakodnevno u vašem telu. Jedna ljudska ćelija u laboratoriji, bez bilo kakvih uticaja tela razdeliće se nekih pedeset puta pre nego umre. Ako bi se sve naše ćelije tako često delile, mi bismo dostigli težinu višu od osamdeset biliona tona! Samo sa ovako vrtoglavim mislima moguće je shvatiti ideju o beskonačnoj inteligenciji potrebnoj za koordiniranje aktivnosti takvog astronomskog broja ćelija koje sarađuju. Kao poslednju ilustraciju, zamislite sebe kako pišete prijatelju veoma važno pismo dok istovremeno gledate omiljeni TV program i slušate magnetofonsku traku o pozitivno-mentalnom stavu. Kako ćete obaviti sve te funkcije? Verovatno ne tako dobro. Sad, u isto vreme pripremajte ručak i perite pod. I ne mislite na to! Ako biste pokušali da obavite istovremeno ovih pet zadataka ne biste imali nikakvog izgleda da ih obavite jako dobro, a to je samo pet aktivnosti! Vaše telo obavlja kvadrilion procesa dvadeset četri časa na dan! Ne milione, milijarde ili čak bilione nego kvadrilione! I ne nasumice, već sa savršenom tačnošću, vršeći sve metaboličke i životne procese u organizmu. Sagledavajući ogromnu oblast sposobnosti i procesa ljudskog tela moramo osetiti strahopoštovanje prema visokoj inteligenciji koja se tako ispoljava.”

Citat preuzet iz knjige: Zdravi i vitki, Harvi i Merilin Dajmond
FIT FOR LIFE, Harvey and Marilyn Diamond

Volite svoje telo

Leave a Reply

Your email address will not be published.

%d bloggers like this: